Persbericht Marktvereniging Winterswijk voelt zich misleid

Persbericht

Winterswijk, 9 februari 2020

Marktvereniging Winterswijk voelt zich misleid

Het bestuur van de Markt Winterswijk kan niet anders dan ook schriftelijk te reageren op het persbericht dat door Vereeniging Volksfeest en Excelsior is vrijgegevenop 8 februari 2020.

Kern: De marktvereniging voelt zich misleid doordat in de tijd steeds meer eisen op tafel kwamen. De Vereeniging Volksfeest was al in een eerste stadium bekend met bijvoorbeeld een groot podium.

Zo viel op te maken: ‘Beter niet teveel vertellen’, ‘Beter vertellen als de vergunning er is’.

We kiezen als leidraad het genoemde persbericht.

Viering 75 jaar Vrijheid en Vrede gaat niet door

De geplande ‘Viering 75 jaar Vrijheid en Vrede Winterswijk’ op 26 april, georganiseerd door Vereeniging Volksfeest en Muziekvereniging Excelsior kan helaas geen doorgang vinden.

Het ‘geplande’ was niet voorzien van alternatieve scenario’s of locaties, omdat er volgens de organisatie maar één plek was om dit evenement te organiseren: de markt. En het programma was heilig.

Dus de parkeerplaats bij de Storm voldoet niet, maar ook het programma van festiviteiten blijkt in beton gegoten te zijn. Met als gevolg dat de opbouw van de tent voor zowel de markt als het centrum nadelige effecten zou hebben.

Zonder een inschatting te maken van een risico (stel het lukt niet op de markt) is men voortvarend te werk gegaan, maar zonder de belanghebbenden, zoals de markt- en centrumondernemers, betrokken te hebben.

Na intensief overleg met enkele vertegenwoordigers van de Marktvereniging Winterswijk is de organisatie tot de slotsom gekomen dat, gezien de grootte van het evenement, het organiseren op de zuidzijde van de Markt niet mogelijk wordt gemaakt.

Beter is te zeggen: niet mogelijk is.

Ondanks verwoede pogingen om de markt in te delen aan de hand van de eisen van de organisatie (onder andere een omheind podium van 20 x 5 meter), is dat niet gelukt. Bij deze exercitie was ook een vertegenwoordiger aanwezig van Vereeniging Volksfeest. Hij beaamde dat het niet kon en gaf zelf aan nu nog drie opties te zien: markt weg, tent op andere locatie, of later opbouwen.

Bij een hernieuwde poging voor marktindeling moesten we aan nog zwaardere eisen voldoen: een podium van 20 x 10 meter moest er staan, op te bouwen voor de zaterdag. De uitbouw van de grote tent kon later geschieden. Maar ook dit leverde een onveilige situatie op, aldus de marktmeester (een gemeente-ambtenaar belast met het toezicht op de markt).

Voor het plaatsen van de tent moesten namelijk twee kastanjebomen worden gekapt en een lantaarnpaal moest weg. Men heeft de gemeente in overweging laten nemen om de bomen te kappen. In de afgelopen week is gebleken dat hier niet een vergunning voor verleend werd.

Op verzoek van de gemeente Winterswijk dienden de organisatoren afgelopen september hun plannen in voor een grootse viering van 75 jaar vrijheid. Deze viering voor alle inwoners van Winterswijk zou, samen met Duitse deelnemers en bezoekers, plaatsvinden op de markt, het hart van Winterswijk. Over de gehele dag zou er een programma voor jong en oud en aan beide zijden van de kerk zijn. De organisatie vindt het buitengewoon jammer dat ze alle partijen die hun medewerking reeds hebben toegezegd nu moeten afzeggen.

Wij vinden dit ook jammer. Heel jammer.

Vooral omdat dit voorkómen had kunnen worden door vooraf te werken met een altenatieve locatie, of een (kleine) aanpassing van het programma.

Toch is dit niet gedaan.

Dat zijn keuzes gemaakt door de organisatie. Dat is discutabel maar wel duidelijk. Maar dan niet achteraf iemand anders de schuld geven om zo je eigen keuzes te kunnen verantwoorden.

Het gaat hierbij onder andere om de Nederlandse en Duitse jongeren die zich hebben aangemeld voor deelname aan het Euregionaal Jeugdorkest, de 10 Nederlandse en Duitse orkesten, vele historische geallieerde legervoertuigen, een overvliegende Spitfire, theatergroepen en vele anderen die hun medewerking hebben toegezegd aan de Vrijheidsparade en de vele artiesten en muzikanten die zouden optreden tijdens het Vrijheidsconcert.

Reden voor de annulering is de beschikbaarheid van de Markt.

Klopt: bomen worden niet gekapt, en de zaterdag-weekmarkt kan niet veilig georganiseerd worden zonder grote economische gevolgen voor marktondernemers.

Voor de organisatie is het onmogelijk een dusdanig grootse viering te organiseren, zonder enkele dagen van te voren voorbereidingen op de zuidzijde van de Markt te treffen.

Onmogelijk? Wij weten dat er wel degelijk mogelijkheden waren om ná de markt op te bouwen. Maar de regisseur wilde een generale repetitie op zaterdagavond.

Dat is uiteindelijk de bottleneck geweest.

Voor de organisatoren was het doorgaan van de warenmarkt op zaterdag 25 april, de dag voorafgaand aan de viering, continue het uitgangspunt.

Dit uitgangspunt is in eerste instantie niet gehanteerd. Er is wel degelijk voorgesteld door de organisatie de markt te verplaatsen.

Ook gaandeweg (en zeker aan het eind) is wel degelijk ook aan dit uitgangspunt voorbijgegaan.

Er zijn in overleg met het bestuur van de Marktvereniging Winterswijk vele opties onderzocht.

De vele opties bestonden uit eisen die steeds zwaarder werden voor de weekmarkt.

Het is op ons overgekomen als volgt: we vragen eerst iets dat kan en in de uitvoering doen we dingen die aanvullend zijn: bijvoorbeeld een omheind podium van 10 x 20 meter.

Het eerste voorstel was het verplaatsen van de warenmarkt aan de zuidzijde naar een andere locatie, bijvoorbeeld deels uitwijken naar de aanliggende parkeerplaatsen aan de Wheme. Nadat duidelijk werd dat dit geen optie was, heeft de organisatie er alles aan gedaan om alternatieven te bedenken waarmee de Marktvereniging in zou kunnen stemmen: de warenmarkt zou deels plaats kunnen vinden onder de grote overkapping van 30 x 50 meter. Deze overkapping was onder andere wenselijk om voor oudere bezoekers overdekte zitplaatsen te realiseren.

Bij een eerste bespreking op 10 januari jl is de markt inderdaad gevraagd mee te werken aan een grote tent op de zuidzijde van de markt, te vergelijken met de markthal in Rotterdam: “Zelfs de bomen komen in de tent te staan.”

De 30 x 50 meter-tent komt op maximaal vier poten te staan:

- zijkanten vrij toegankelijk, 4 meter hoog

- vastzetten door de grond in te gaan, 1,2 meter diep

- rondom schoon, leeg

- geen vloer, geen podium

- geen toiletunits, biertenten

- alleen palen

- geen betonblokken

- geen lijnen om te schoren

- geen kruizen aan de zijkant

Bij het inmeten van de palen kwam de tentenbouwer al direct met de mededeling dat de tent niet zou passen op het marktterrein. Ook moeten twee bomen gekapt worden.

Later zijn voorstellen gedaan voor een kleinere overkapping

Dit klopt.

De grote tent paste niet. Een tent van 40 x 20 meter moest het worden. Waarbij vermeld moet worden dat dan nog steeds twee bomen gekapt zouden moeten worden.

En dat het 18 palen werden, vastgezet aan 18 betonblokken ter grootte van een pallet en vier kruizen in doorgangen voor stabiliteit.

Voordat we goed en wel konden onderzoeken of dit zou passen, kregen we de mededeling dat we wel rekening moesten houden met een podium van 20 x 5 meter.

Dit is een geheel ander uitgangspunt: voor een marktindeling alleen maar moeilijker.

of in plaats van een overkapping zou er uitsluitend een podium worden geplaats van 10 x 20 meter.

Nadat we gemeld hadden, dat het niet zou lukken, is ons verzocht te kijken naar een mogelijkheid waarbij de grote tent later zou worden neergezet. Wel moest het podium dubbel zo groot worden: 20 x 10 meter. Dat zijn zo’n 20 marktkramen.

De bomen en de lantaarnpaal moeten nog steeds wijken. Overwogen is om de bomen te kappen, of te laten weggraven en later terug te plaatsen.

In het laatste voorstel zouden nog slechts 5 marktkramen verplaatst moeten worden naar een wellicht minder gunstige plek.

In deze indeling met een nog groter podium bleek al snel dat een 5-tal ondernemers in het geheel niet geplaatst konden worden, waar anderen moesten schuiven, geen logische doorgangen en onveilige situaties ontstonden. Kortom: binnen de marktgrenzen niet te doen.

Ook de gemeente heeft dit ingezien.

Helaas was het antwoord van de Marktvereniging op ieder voorstel “nee”.

De voorstellen werden alleen maar voorzien van eigenlijk meer eisen.

Nu worden wij in een daglicht gesteld waarin wij niet flexibel en meewerkend zijn.

Dat is onjuist.

In augustus werken wij mee aan het Volksfeest, en kan de tent vanaf maandag worden opgebouwd. De woensdagmarkt verplaatsen wij dan naar de noordzijde.

In het nabije verleden hebben wij ook ruimte geboden aan de ijsbaan.

Ook was ons antwoord ‘NEE’ op het afkopen / schadeloosstellen van de betroffen marktkooplieden die niet zouden kunnen staan: ‘Wat kost het om de kooplui weg te krijgen?’.

Het economisch belang voor de mensen die de markt maken is enorm. Veel zaterdagen zijn matig door bijvoorbeeld sneeuw, regen, storm, warme dagen, hittegolf. Eind april is het de toptijd.

Wij hebben geantwoord dat we een collectief zijn en niet anders behandeld moeten worden. Als de ene kraam er niet is, dan heeft zijn buurman inkomstenderving. Klanten komen speciaal naar de markt…. dus men vraagt ons letterlijk klanten teleur te stellen? Als een klant het dan bij een ander bevalt, is een klant nog lang niet terug. Dat is het huidige tijdsbeeld helaas, maar wel waar.

De markt is een ondeelbaar geheel, een speciaal onderdeel van het succesvolle koopcentrum Winterswijk.

Ondanks bemiddeling van Wethouder Aalderink en Burgemeester Bengevoord was iedere vorm van medewerking voor de Marktvereniging onbespreekbaar.

Nu lijkt het alsof de gemeente als een soort mediator heeft opgetreden vanaf het moment dat wij geen medewerking konden verlenen.

Dit is niet een juiste voorstelling: de gemeente is vanaf het begin bij bijna elke bespreking aanwezig geweest als toehoorder/vergunningverlener.

Door de organisatoren is voortdurend gezocht naar alternatieven, zoals verplaatsen van de gehele viering naar Theater de Storm of het Scholtenbrug Park.

Wij zijn niet overtuigd van deze zoektocht. Ons is altijd verklaard: wij willen maar op één plek staan en dat is de markt. Anders gaat het niet door.

Ook zijn opnieuw de mogelijkheden voor verplaatsing naar 5 mei onderzocht. Verplaatsing bleek echter praktisch en organisatorisch niet mogelijk. Het gebruik van de Markt als locatie is essentieel in het totale programma. Vanwege de sfeervolle entourage van de Markt, waaronder de kerk, omliggende horeca en terrassen. Maar ook de mogelijkheid om een integraal programma te bieden voor zowel jong als oud, namelijk aan de noordzijde van de Markt afwisselend Nederlandse en Duitse bandjes in samenwerking met horecasamenwerkingsverband ‘De Smaakmakers’, en aan de zuidzijde de parade en een concert. Met de koopzondag in de speciaal versierde winkelstraten en de aansluitende kermis rondom het Raadhuis, maakt dat er geen andere geschikte locatie is dan de kern van het centrum, de Markt.

We gaan nu voorbij aan de eis van de generale repetitie. Plan deze ergens anders, of op een ander tijdstip. En het feest kan beginnen.

Ook hadden we een oplossing voor de marktkooplieden die ten tijde van de koopzondag altijd tegenover de Zwaan staan.

Natuurlijk moet er wel ruimte blijven voor het winkelende publiek op de koopzondag.

De organisatie betreurt de uitkomst enorm en heeft de organisatie van het evenement teruggegeven aan de gemeente en zal de toegezegde subsidiebijdrage intrekken. Het is zowel voor de inwoners van Winterswijk en onze Euregionale gasten, als ook voor de honderden Nederlandse en Duitse deelnemers die graag hun medewerking hadden willen verlenen aan deze viering, als ook de horeca, en de vele vrijwilligers die al maanden vele uren vrije tijd in het evenement investeren, spijtig dat het zo is gelopen.

Het is zeker spijtig!

Naar onze mening moet de organisatie toch echt bij zich zelf te rade gaan over de manier van communiceren, onderzoeken van onmogelijkheden en alternatieven.

De organisatie ziet het als een gemiste kans om Winterswijk in de regio wederom positief op de kaart te zetten.

Maar u ziet het wel als een kans om de schuld aan de weekmarkt te geven?

Voor meer informatie: graag per mail aan koos@koosprins.nl

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>